Velkommen til Ramsjø Gårdsbarnehage

Ramsjø gårdsbarnehage er en gårds og naturbarnehage, med fokus på trygge barn i ett med naturen. Ønsker du at DITT BARN sammen med andre barn og engasjerte voksne skal: Være i tett kontakt med dyr og natur, klatre i trær, lage mat over bål, dyrke planter og grønnsaker, plukke poteter, leke og utfolde seg på store flotte utelekeplasser, å ha god tid til lek og samspill med andre barn? Da er vi barnehagen for dere!!