Praktisk informasjon om barnehagen

Praktisk informasjon om barnehagen:

 • Barnehagens åpningstid er fra 06.30-16.45.
 • Vi har 5 planleggingsdager i løpet av året.
 • Barnehagen er sommerstengt 3 uker i juli.
 • Alle barn og ansatte er forsikret gjennom Storebrand
 • Vi har en dugnad i året på 3 timer. Foreldre som ikke har mulighet kan kjøpe seg fri for 500 kr.
 • Alle klær må merkes med navn. Vi har ikke erstatningsansvar for tøy som blir borte.
 • Bringing og henting: Gi oss beskjed dersom andre enn mor eller far skal hente. Hvis det kommer noen som ikke står på "hentelisten" så ringer vi til dere foreldre og sjekker om det er greit.
 • KIDPLAN. Vi bruker Kidplan som informasjonskanal her på Ramsjø.
 • Barnehagen har søskenmoderasjon og følger gjeldende satser til Fredrikstad Kommune
 • Barnehageåret er fra 01.08 til og med 31.07. Oppsigelsesfristen er 1 mnd gjeldende fra den første hver måned. Oppsigelsesfristen kan fravikes hvis barnehagen får besatt plassen før oppsigelsesfristen går ut.
 • Barn som har fått plass hos oss er sikret barnehageplass frem til skolestart, såfremt ikke betaling for oppholdet er misligholdt. Eier har da rett til å si opp plassen med øyeblikkelig virkning.
 • Barnehagen har 11 betalingsmåneder, med betalingsfri i juli.