Ansatte

Avdeling Geitene

May-Brith Kjellvik

Stilling: Assistent

Stine Haugen

Stilling: Pedagogisk leder

Maren Sofie Johansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Fredrik Selmer

Stilling: Barnehagelærer

Avdeling Kattene

Ann-Kristin Skjelstad

Stilling: Assistent

Mia Holmen

Stilling: Assistent
922 56 042
mia-holmen@hotmail.com

Tom Albert Karlsen

Stilling: Assistent
450 94 543
tomalbertkarlsen@gmail.com

Robert Hveding-Gabrielsen

Stilling: Pedagogisk leder

Malin Roos

Stilling: Barnehagelærer

Avdeling Kyllingene

Ida-Marie Ramsjø

Stilling: Assistent
974 07 017
idamarie98@gmail.com

Guro Pettersen

Stilling: Assistent

Tonje Sagheim

Stilling: Vikar
tonje.sagheim@hotmail.com

Åshild Maria Kveseth

Stilling: Barnehagelærer
959 44 108
kveseth@hotmail.com

Avdeling Minigrisene

Karin Jansen

Stilling: Assistent
907 66 449
Karin_jansen99@hotmail.com

Marianne Myhre

Stilling: Assistent

Marianne Førland Larsen

Stilling: Barnehagelærer
970 69 415
marianne_foerland@hotmail.com

Kontor og Vikarer

Andre ansatte

Madeleine Holmen Kristoffersen

Stilling: Styrer
976 57 487
rambarn@online.no

Thomas Ramsjø

Stilling: Eier
69 39 21 20