Søke plass

Fredrikstad Kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Man må søke via skjema som er på kommunen sin side. Søknadsfristen er 1 mars for å komme med i hovedopptaket.

Det er løpende opptak i løpet av året hvis vi har plasser ledig.

Har man ytterligere spørsmål om dette så ta kontakt med styrer Madeleine Holmen Kristoffersen på tlf:

69 39 21 20/97657487