Velkommen til Ramsjø Gårdsbarnehage

Ramsjø gårdsbarnehage er en gårds og naturbarnehage, med fokus på trygge barn i ett med naturen. Ønsker du at DITT BARN sammen med andre barn og engasjerte voksne skal: Være i tett kontakt med dyr og natur, klatre i trær, lage mat over bål, dyrke planter og grønnsaker, plukke poteter, leke og utfolde seg på store flotte utelekeplasser, og ha god tid til LEK? Da er vi barnehagen for dere!! VI HAR LEDIGE PLASSER FRA 1 AUGUST