Satsningsområdet

 

SATSNINGSOMRÅDET:

 

Ramsjø Gårdsbarnehage har Natur, miljø og teknikk som satsningsområde. I hovedsak handler dette om førskolebarnas forhold til naturen. Barnehagen skal også bidra til at barna blir kjent med planter og dyr, landskap, årstider og vær.

 Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og all slags vær. Store muligheter for lek og læring ligger utemiljø og nære naturområder. Friluftsliv og naturopplevelser i førskolealder er viktig både for barnas totalutvikling og med tanke på å fremme kunnskap og holdninger til natur og miljø.( jfr.Rammeplan for barnehager kap.5.2.4).

 

Barnehagen har sine tradisjoner der hvor barna er med på å dyrke og drive frem

sine egne planter og grønnsaker.

 

Det gir da barna innsikt i vekstsyklusen: fra frø, spire, prikle, plante, frøsetting og til høstning og vising eller tar opp grønnsaker.

 

Barnhagen har en kjent tradisjon for store og små og la alle sammen få en opplevelse av det som kjenner tegner gode gårdsaktiviteter.

På gården får alle være med på dyrestell i form av: foring, stell ( børsting og strigling av hovdyrene) og et nært og tett forhold mellom mennesker og dyr i form av kos og prat.

 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna, uavhengig av kjønn:

        

·        Får grunnleggende erfaringer og kunnskaper om natur, økologi, miljøvern og samspillet i naturen.

·        Får grunnleggende erfaringer og kunnskaper om mennesket, dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet.

·        Gjennom rike naturopplevelser utvikle respekt for og tilhørighet til liv, natur og miljø.

·        Lære og iaktta, eksperimentere, systematisere og trekke slutninger.

·        Utvikle forståelse for tall og mengder.

·        Får grunnleggende erfaringer om hverdagslivets tekniske hjelpemidler.

 ( jfr. Rammeplan for barnehager kap.5.2.4).